Annulering

Herroepingsrecht voor consumenten en voorbeeldformulier voor herroeping

a) Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten - d.w.z. elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn - kunnen hun contractuele verklaring voor betaalde contracten herroepen onder de volgende voorwaarden:

Annulering

Herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr. 6, 89415 Lauingen, telefoon: +49 (0) 1713181973, fax: +49 (0) 32226881708 e-mail: [e-mail beveiligd]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

b) Modelformulier voor herroeping

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- Aan (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr. 6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-mail: [e-mail beveiligd])

- Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Naam des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

________________________

(*) Verwijder indien van toepassing.

1. Link naar de website voor online geschillenbeslechting (ODR).

Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Neem contact op met het e-mailadres voor online geschillenbeslechting.

E-mail: [e-mail beveiligd]